Levon Khanikyan preia oficial mandatul de CEO al Victoriabank: „Sunt profund onorat de această oportunitate” /P/ (2023)

Invalda INVL reprezintă un grup lituanian de gestionare a investițiilor fondat în 1991. Invalda INVL este un adevărat pionier în domeniul de management al capitalului în Țările Baltice. Companiile grupului au peste 300.000 de clienți și administrează active de 1,8 miliarde de euro în diferite clase. Invalda INVL investește în sectoare precum imobiliare; surse regenerabile de energie; sortarea și reciclarea deșeurilor; terenuri forestiere și agricole etc.

În 2019, compania a achiziționat una dintre cele mai mari rețele de clinici din Țările Baltice, grupul InMedica, deschizând astfel o nouă direcție pentru investiții – sectorul de sănătate. Vytautas Plunksnis, șeful Private Equity, membru al INVL Asset Management și președinte al Consiliului maib, ne-a povestit mai detaliat despre tendințele din sectorul sănătății și cât de profitabile sunt acestea.

Începutul anului este o bună ocazie de a analiza și planifica pașii pentru îmbunătățirea calității vieții noastre. Ultimii 2 ani au demonstrat că sănătatea joacă un rol important în viața oamenilor, precum și calitatea serviciilor medicale. Povestiţi-ne mai detaliat despre investiţiile în sectorul de sănătate Invalda INVL.

În 2019, fondul nostru INVL Baltic Sea Grow a investit în InMedica, care la acea vreme era a doua cea mai mare rețea de clinici private, iar la acel moment aveam aproximativ 17 clinici în care ofeream servicii clienților. Cifra de afaceri anuală a acestei companii era undeva de 10 milioane de euro. În toți acești ani am lucrat foarte activ la achiziționarea altor clinici și la deschiderea celor noi. Prin această creștere organică și achiziții ale altor companii vom încheia anul acesta ca lider evident al pieței lituaniene.

În prezent avem peste 80 de clinici în 27 de orașe din Lituania, care deservesc aproape 300.000 de pacienți. Suntem activi în toate domeniile din sectorul de sănătate, începând cu medicii de familie, și terminând cu operațiile (în afară de cele dificile) pentru pacienți. În prezent angajăm aproximativ 2090 de specialişti, inclusiv 350 de medici de familie, 900 de medici de diverse specialităţi şi 180 de stomatologi. În acest an, cifra de afaceri anuală a companiei va fi de 100 de milioane de euro. Putem spune că afacerea a crescut de 10 ori și credem că acesta este un indicator foarte bun.

Levon Khanikyan preia oficial mandatul de CEO al Victoriabank: „Sunt profund onorat de această oportunitate” /P/ (1)

Cum a avut loc fuziunea companiilor InMedica și MediCA Group?

Noi eram a 2-a cea mai mare companie pe piață și creșteam rapid. Numărul 1 era rețeaua MediCA, iar când a fost scoasă la vânzare, a fost achiziționată de grupul leton Repharm. După această tranzacție, am convenit cu ei asupra fuziunii celor două companii. În 2019, am investit în InMedica și am cumpărat 70% din acțiuni, în timp ce 30% au rămas la fondatorul și CEO-ul companiei. După această fuziune, am primit un nou partener, iar acționariatul nostru a scăzut de la 70 la 45 la sută, grupului leton Repharm revenindu-i 40 la sută din acţiuni și CEO-ului companiei 15%.

Am dat startul acestor parteneriate și putem susţine că parteneriatele productive reprezintă unul din punctele noastre forte. Faptul că știi să lucrezi cu un pachet minoritar de 45 la sută din acțiuni vorbește și despre profesionalismul nostru. Însă cel mai important lucru este încrederea partenerilor. Această tranzacție a durat mult, aproximativ un an și jumătate, și am finalizat-o abia în primăvara lui 2022, deoarece Comisia Antimonopol din Lituania a examinat cererea noastră foarte atent pentru a vedea dacă nu devenim un jucător prea mare. 100 de milioane de euro par mulți bani, dar în Lituania cifra totală de afaceri din sistemul medical ajunge la aproape de 4 miliarde de euro.

Povestiți-ne despre achiziționarea clinicilor dentare Dante și VIC Clinic.

În prezent suntem implicați foarte activ în tranzacții pe piața stomatologică. Această piață nu este încă consolidată în Lituania, avem o mulțime de medici care își deschid cabinete personale, adică mici clinici. În acest sens, a existat o problemă în țară, care pare că fost deja rezolvată. Cabinetele personale nu au întotdeauna un sistem de plată transparent, de exemplu, pacientul a plătit în numerar, nu a cerut cec și atât. Dar avem încrederea că această situație se schimbă spre bine. Vedem foarte multă valoare în furnizarea întregului spectru de servicii, pentru că dacă ai 300.000 de clienți, ar trebui să poți rezolva toate întrebările pacientului, ci nu să-l trimiţi altundeva pentru un alt serviciu, pe care noi nu-l putem oferi.

Reiese că oferiți un pachet complet de servicii medicale?

Se poate spune şi aşa, doar că noi nu prestam servicii pentru cele mai complexe operații. Asta se face de obicei în spitalele publice, pentru că au atât utilaj performant, cât și specialiști foarte buni.

În Republica Moldova avem un sistem de asigurare medicală obligatorie. Care este sistemul de asigurare medicală în Lituania?

Avem asigurare obligatorie numită Compulsory Health Insurance (Asigurare Obligatorie de Sănătate). Toată lumea plătește din salariu, iar mai apoi acest fond distribuie banii, plătește pentru pacienți, compensează pensionarii pentru medicamente etc. Bugetul acestui fond este de 2,6 miliarde de euro, ceea ce reprezintă circa 60 la sută din întreaga piață a sănătății din Lituania.

Știm că Invalda INVL a investit foarte activ în clinicile de familie MPC. Putem afla mai multe despre aceste investiții?

Împreună cu MediCA Group avem aproximativ 62 de clinici. Majoritatea acestor clinici private au fost fondate de medici buni care au lucrat în sistemul de stat. Nu le-au plăcut salariile și au plecat, însă dacă ești un medic bun, atunci pacienții tăi vin după tine, pentru că oamenii nu aleg o clinică, ci specialiști buni. După un timp, mulți dintre medicii care au creat afaceri de succes s-au confruntat cu realitatea. Și anume că trebuie să plătești salarii, iar pentru a avea cu ce să plătești aceste salarii în fiecare lună trebuie să ții evidența contabilă, dacă angajezi specialiști, atunci trebuie să-i motivezi etc.

Oferta noastră e destul de atractivă, le propunem să-și vândă clinica și să continue să-și facă meseria, lăsând preocupările administrative în seama noastră. Faptul că suntem o rețea foarte mare ne permite să facem achiziții mai ieftine, să investim mai mult în echipamente. Unele echipamente costă, de exemplu, un milion de euro, și unei clinici private îi este foarte greu să le cumpere. Există posibilitatea de a lua un credit mare, însă lumea nu vrea să-și asume astfel de riscuri. Noi planificăm din start cât va costa această achiziție, și ce volum de servicii va trebui să oferim ca să avem profit. Când ești o companie mare, îți este mult mai ușor să faci toate acestea. De obicei avem una sau două achiziții de clinici private pe lună.

Ce s-a schimbat în domeniul sănătății după pandemia Covid-19?

Covid-19 ne-a făcut să ne oprim și să ne gândim la sănătatea noastră. Oamenii au început să se plimbe mai mult, să aibă mai multă grijă de ei. Pe de altă parte, datorită faptului că oamenii stăteau constant acasă, există acum o cerere foarte mare de servicii psihologice. Covid a mai demonstrat că există o cerere mare de servicii medicale, iar medicina privată câștigă, pentru că ne asigurăm să nu existe cozi, ca o persoană care vine la tine pentru servicii medicale să poată primi imediat aceste servicii, și nu după 3. luni, așa cum se întâmplă uneori în instituțiile statului când nu sunt locuri.

De asemenea, Covid ne-a arătat că trebuie să punem accent pe profilaxie, nu doar pe tratament. Întregul sistem medical nu este foarte axat pe profilaxie. Oamenii cred că dacă nimic nu îi doare, atunci sunt bine și, de obicei, vin la medic când situația este deja destul de gravă. Sistemul nu este construit pe profilaxie, ci pe tratarea a ceea ce s-a întâmplat deja, iar acest lucru este foarte costisitor. Oamenii trebuie să lucreze asupra lor în acest sens, să fie mai responsabili.

În ce direcție ar trebui să meargă Moldova în raport cu reformele din sectorul medical?

Aderarea la UE este cel mai sigur pas pentru îmbunătățirea sectorului de sănătate din Moldova. De exemplu, după aderarea la UE, toate clinicile noastre au fost modernizate. UE a oferit foarte mult pentru modernizarea clinicilor și achiziționarea de echipamente, fiindcă este foarte greu pentru o țară să facă asta singură, este nevoie de bugete uriașe.

Care sunt planurile de viitor pentru Invalda INVL în această direcție?

Recent, am achiziționat câteva sanatorii, o clinică pentru operații estetice și o clinică pentru transplanturi de păr pentru bărbați. Anul acesta intenționăm să achiziționăm câteva clinici de reabilitare. Ne dorim să dezvoltăm turismul medical, ca oamenii să vină în țara noastră din străinătate pentru tratament. Avem multe planuri și sperăm că toate se vor îndeplini.

https://invaldainvl.md/

/P/ Acest material este un articol comercial și nu prezintă punctul de vedere al redacției TV8. Instituția nu poartă responsabilitate pentru conținutul textului de mai sus.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Patricia Veum II

Last Updated: 03/02/2023

Views: 5885

Rating: 4.3 / 5 (64 voted)

Reviews: 87% of readers found this page helpful

Author information

Name: Patricia Veum II

Birthday: 1994-12-16

Address: 2064 Little Summit, Goldieton, MS 97651-0862

Phone: +6873952696715

Job: Principal Officer

Hobby: Rafting, Cabaret, Candle making, Jigsaw puzzles, Inline skating, Magic, Graffiti

Introduction: My name is Patricia Veum II, I am a vast, combative, smiling, famous, inexpensive, zealous, sparkling person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.